Studieture

Der er altid brug for ny inspiration og viden til udvikling af organisationen og til at finde nye måder at gøre tingene på.

Det kan ske på mange måder. Rekruttering af nye medarbejdere udefra med nye input er en måde at gøre det på. Deltagelse i netværk, kurser, konferencer m.v. er en anden. En tredje måde at bibringe inspirationen og viden til organisationen er gennem deltagelse i studieture, der er særlig målrettet netop det emne eller den problemstilling, man ønsker viden og inspiration til.

Deltagelse i studieture kan enten være for ledere, medarbejdere og politikere fra én organisation. Det har den fordel, at man sammen kan få viden og inspiration, som efterfølgende bliver en fælles platform for udvikling af organisationen.

Deltagelse i studieturen kan også ske sammen med kollegaer fra andre organisationer, hvor man her får lejlighed til at drøfte den viden og inspiration, man får, med andre ligesindede, der kender problemstillingerne fra andre organisationen. Inspirationen her bliver både fra det konkrete indhold i studieture, men også fra de øvrige kollegaer fra andre organisationer, der deltager.   

 

Planlægning og gennemførelse

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard kan varetage al planlægning af studieturen i et samarbejde med repræsentanter fra deltagerne/deltagende organisation herunder skabe kontakt til og lave aftale med alle besøgssteder. Endvidere kan konsulentfirmaet forestå gennemførelsen herunder sørge for alle praktiske opgaver under forløbet (rejse, hotel, forplejning m.v.) samt introduktion til de enkelte besøgssteder. Endelig deltager konsulentfirmaet gerne i opfølgningen på studieturen, så det sikres, at den indhentede viden og inspiration forankres og nyttiggøres i organisationen.  

 

Indhold

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard har gennem mange år arrangeret studieture for ledere, medarbejdere og politikere i mange offentlige organisationer. Her skal nævnes en række eksempler på forskellige former for studieture:

 

En chefforening for kommunaldirektører

Turen gik til USA – New York og Boston.

Vi besøgte byparken The High Lane, fa Fritz Hansen, generalkonsulen i NY, Bloomberg Innovation, Harvard University, Kennedy School of Government, Town of Brookline, rep fra Tea Party bevægelsen, New Urban Mechanics (Boston kommunes innovationscenter), Nuance, Community Innovators Lab, MIT (Otto Scharmer) samt MIT Media Lab.  

Formålet var: ”borgerfokus i fremtidens kommuner”.

Emnerne var: Relation til den tredje sektor, muligheder i det aktive medborgerskab, E-government, digitalisering og sociale medier, strategisk ledelse sektor og endelig - hvad kan vi lære af fremtidens ledelsesforskere og praktikere?

 

En chefforening for socialchefer

Turen gik til Belgien, Geel, Ghent og Brugge.

Vi besøgte byen Geel, Gasthuismuseum, Public Psychiatric Care Center of Geel, byen Ghent, Ghent Task Force Refugees, Gent psychological service for staff as for clients and their families, Museum Guislain, byen Brugge, retirement home ‘WZC Ter, museum ‘Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Potterie og Sociaal Huis’ Brugge.

Formålet var at skabe inspiration hos deltagerne til den fremtidige varetagelse af opgaverne i det sociale område, herunder hvordan man kan producere mere for mindre.

Emnerne var: Integration af handicappede og psykisk syge mennesker i boliger/plejehjem for ældre, social- og sundhedsklinik, integration af psykisk syge i bylivet, alternative boformer for unge udsatte og psykisk syge, flygtningeområdet og forebyggelse af indlæggelser.

Et gennemgående tema var samarbejde på tværs af organisatoriske skel og mellem forskellige myndigheder. 

 

Et økonomiudvalg

Turen gik til Sverige.

Vi besøgte SKL (det svenske kommunestyre, konkurrensutsättning, Medborgardialogprojektet, radikale forandringer), Nacka Kommun - Nacka (styringsprinciper, utbildningsnämndens og äldrenämndens uppdrag och arbete, Nacka Kommunens ekonomiska styrning, långtidsprognos, kundvalssystemet, välfärd og samhällsservice, vuxenutbildning, Eductus i Sickla – jobb och utbildningsexperter, NAV - mötesplats för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande, Dieselverkstaden inkl biblioteket  besøg hos en produktionsenhed og en ekstern anordnar, der viste nye, innovative måder at løse välfärdsopgaverne på overfor borgerne/brugerne samt Täby Kommun -  politiska tankar som finns bakom kommunens arbete med att konkurrensutsätta, upphandla och arbeta med valfrihetssystem. valfrihetsmodeller och konkurrensutsättning inom socialtjänst och andra kommunala verksamheter, valfrihet inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

Formålet var: ”konkurrenceudsættelse og udvikling af velfærdsservice”.

Emnerne var: Det svenske kommunesystem, medborgerdialogen, radikale forandringer, velfærd og samfundsservice, nye, innovative måder at løse velfærdsopgaverne på samt styringen af en produktionsenhed/ekstern udøver.

 

En kommunal direktion

Turen gik til USA, Californien (Palo Alto og Oakland) og Arizona (Phoenix)

Vi besøgte: Arizona State University, City og Phoenix, Innovation Center Denmark, City of Palo Alto, Stanford University, sygehuset Kaiser Permanente samt virksomheden IDEO.

Formålet var at få inspiration til nye innovative måder at udvikle opgaveløsningen på – både internt og i samspillet med brugerne og samarbejdspartnere.

Emnerne var amerikansk lokaldemokrati og lokalforvaltning og forskellige amerikanske styreformer, faktorer der har betydning for en succesfuld implementering af en innovativ dagsorden, hvordan skaber man i et bureaukrati viljen til at være innovativ og tage risici? Hvordan skaber man en kultur, der fremmer medarbejdernes ideer, organisatoriske begrænsninger og dilemmaer ved innovation, hvordan supporterer vi eksempelvis det strategiske lag uden at forhindre de 1000 blomster i at blomstre? forskellige inddragelsesformer - systematisk medarbejderinddragelse, kollektiv inddragelse af lokalsamfundet, frivillig inddragelse af medarbejdere og holistisk borgerinddragelse.

Modeller for innovationsprojekter – hvad der skal til for at skabe innovation?

 

En topchefgruppe for direktører og afdelingschefer

Turen gik til England, London og St. Albans

Vi besøgte St Albans City and District Council (the Local Government system in the UK, best practice, challenges and opportunities. Partnership working with the Voluntary sector: Management & distribution of over £500k p/a to grass roots organisations, Support for strategically important infrastructure services to deliver services in a community ‘hub’, Development of projects and services to benefit the local community and meet identified needs. Session on Economic Development in St Albans City and District: Key local economic statistics and district Council’s response to Economic Development.

London: Kid’s Company, der er en privat non-profit organization med 85 ansatte og 30.000 frivillige tilknyttet (provide practical, emotional and educational support to 17.000 vulnerable inner-city children). Visit to Kids Companys education centre for 16-24 year olds.

 Formål: Velfærdssamfundet set i lyset af de økonomiske og demografiske udfordringer.

 

En kommuneforening

Turen gik til Rusland, Sct. Petersborg

Vi besøgte det danske generalkonsulat, Skt. Petersborg Rådhus (Smolny), Skt. Petersborg Lovgivende Forsamling, fa. Per Aarsleff, Peter-og-Poul fæstningen, Eremitagen, Katarinapaladset SAMT SOS – Kinderdorf, et familiebørnehjem i Pushkin-området.

Formålet var at give deltagerne et mere grundigt kendskab til det russiske samfund samt den politiske system, herunder de erhvervspolitiske og kulturelle opgaver.