Rekruttering

Baggrund

Opgaven med rekruttering af nyt personale har altid været en vigtig del af ledelsesfunktionen. I modsætning til tidligere har mange kommuner, regioner og universiteter i dag stor ekspertise til selv at varetage hele eller store dele af opgaven.

Når man rekrutterer nyt personale, er det en god lejlighed til også at kommunikere med omverdenen generelt. Der er mange mennesker, der læser stillingsannoncer uden at være interesseret i at søge stillingerne. Dem har man mulighed for at påvirke positivt.

Resultat

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard medvirker til, at organisationen får den rigtige person, som har de ønskede faglige, personlige og ledelsesmæssige kvalifikationer.

Vi har to succeskriterier i vores rekrutteringsproces for vore kunder:

      • Vi finder den rigtige kandidat i første opslag. Herved kan vi holde tidsplanen og undgå tab af værdifuld tid for vores kunder. Vi har kun én gang gennem de seneste 10 år skullet foretage genopslag.
      • Kandidaten er i jobbet minimum et år efter ansættelsen. Dette sikres gennem en grundig søge- og udvælgelsesproces og efterfølgende opfølgnings-procedure. Vi har kun én gang gennem de seneste 10 år oplevet, at en kandidat ikke var i jobbet minimum et år efter ansættelsen. 

Rekrutteringsprocessen

Konsulentfirmaet har opbygget en ekspertise som selvstændigt, ansvarligt konsulentfirma omkring rekruttering af ledere og medarbejdere til offentlige virksomheder ligesom vores konsulenter medbringer en stor erfaring som topchefer i offentlige virksomheder og dermed som ansvarlige for rekrutteringsprocessen.

Konsulentfirmaets rekrutteringsopgaver løses med udgangspunkt i en systematisk og beskrevet proces for hvert enkelt element i opgaven. Disse beskrivelser er med til at sikre kvaliteten og sikkerheden omkring de rekrutteringsprocesser, firmaet gennemfører.

 
Faseinddeling Hovedaktiviteter
1. Afklaring af behov 1. Start på rekrutteringen
2. Organisering af rekrutteringsforløbet
3. Beskrivelse af stillingen og stillingsopslag
2. Tiltrækning af ansøgere 4. Første møde i rekrutteringsudvalget
5. Søgning/Headhunting
3. Vurdering 6. Vurdering af indkomne ansøgninger
4. Udvælgelse 7. Første Interview
8. Test
9. Referenceindhentning
5.Beslutning 10. Andet Interview
11. Indstilling
12. Løn- og ansættelsesvilkår
13. Beslutning
14. Information til ansøgerne
15. Introduktion
6. Opfølgning 16. Opfølgning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard tilbyder at gennemføre hele eller dele af processen. Kunden kan således vælge selv at varetage de dele af processen, man selv besidder ekspertisen i. Ved at anvende ekstern konsulentbistand til de dele af processen, hvor der et særligt behov herfor, opnås en stor ressourcebesparelse.

 

Gennemførelse og brug af test

Det kan være et vigtigt element i rekrutteringsprocessen at inddrage anvendelse af test af udvalgte kandidater. Det er konsulentfirmaets erfaring, at anvendelse af test kan være medvirkende til at give et mere nuanceret og retvisende billede af ansøgerne og dermed til at kvalificere rekrutteringsprocessen.

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard samarbejder med virksomheden Human House, hvis konsulenter er autoriserede og erfarne brugere af de nyeste, certificerede, psykologiske test.

 

Referencer

Vi henviser gerne til konkrete referencer på konkrete stillingstyper - kontakt os herom.

 

Kontakt

Kontakt H.C.Vestergaard for et uforpligtende tilbud og eventuelt møde, hvor kundens ønsker og behov kan afdækkes og konkretiseres.