Arbejdsgangsanalyser

Baggrund
Bare ”vi gør som vi plejer” så går det ikke rent galt. Sådan en holdning er udbredt i mange organisationer – ikke bare i Danmark. Men den holder ikke. Ofte vil et sæt friske øjne kunne spotte flere områder, hvor arbejdsprocesser og metoder kan forbedres.

Når kravet om effektivisering skal imødekommes, og de første ”lette” besparelsesmuligheder er udtømte, er det ofte arbejdsgangsanalyser, der bliver anvendt til at gå komplicerede processer/arbejdsgange efter i sømmene med henblik på at identificere muligheder for enklere og billigere løsninger.

Resultat
Som resultat af en arbejdsgangsanalyse vil en ansvarlig ledelse sammen med medarbejderne ofte kunne tilrettelægge en opgaveløsning, der er mere hensigtsmæssig end den eksisterende.

Metode
En arbejdsgangsanalyse er et mere teknisk og specifikt værktøj til forbedring af nogle få komplicerede arbejdsgange i en organisation, end kvalitetsudviklingsredskabet, der er velegnet til at spotte områder, der er egnet til en sådan mere detaljeret gennemgang.

Med en arbejdsgangsanalyse undersøges nogle få kerneprocesser i en organisation til bunds. Hver enkelt arbejdsgang beskrives, med henblik på at identificere overlappende eller gentagne funktioner, der ikke opdages i dagligdagen – enten fordi det er sådan, man altid har gjort, eller fordi processen er for kompleks til, at man kan finde disse uhensigtsmæssigheder uden en grundig analyse.

H.C.Vestergaards konsulenter arbejder tæt sammen med organisationens eget personale i kortlægningsfasen, hvor processerne identificeres og fastlægges, hvorefter resultaterne analyseres og fremlægges for ledelse og medarbejdere med henblik på anbefalinger vedrørende mere rationelle procedurer.