Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard har flere samarbejdspartnere

Læs mere
Rekruttering

Rekruttering

Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard bistår kommuner, regioner, universiteter, øvrige offentlige virksomheder, selvejende institutioner, foreninger, museer m.fl. med rekruttering af ledere og nøgle medarbejdere.

Læs mere
Sekretariatsløsning

Sekretariatsløsning

Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard tilbyder et unikt koncept for sekretariats- og konsulentbistand til store og små foreninger. Vi hjælper med den daglige drift samt udvikling af foreningen.

Læs mere
Det nye byråd

Det nye byråd

Byrådsvalget 2017 giver anledning til at overveje hvilke processer og foranstaltninger, der bør sættes i værk for at sikre det nye byråd de bedst mulige vilkår for arbejdet i den kommende byrådsperiode.

Læs mere