Det Nye Byråd

Overvejelser vedr. det nye byråd 2018-2021

D. 21. november 2017 er der valg af nye medlemmer til de danske kommunalbestyrelser. I det følgende er der alene anvendt betegnelsen byråd.

Byrådsvalget giver anledning til at overveje hvilke processer og foranstaltninger, der bør sættes i værk for at sikre det nye byråd de bedst mulige vilkår for arbejdet i den kommende byrådsperiode.

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard kan tilbyde kommunen sparring og bistand til planlægning og gennemførelse af processer, seminarer m.v., der netop har til formål, at give det nye byråd de bedst mulige vilkår.

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard har gennemført forløb for gamle og nye udvalg/byråd i forbindelse med valgene i 2005, 2009 og 2013 og har således et stort erfaringsgrundlag på dette område. Herudover har vi bistået mange kommuner med definerering af grundlaget for samarbejdet mellem byråd og administration samt gennemført processer omkring visionsgrundlag og borgerinddragelse.

Indhold og form for processer, seminarer m.v. skal nøje afpasses de vilkår og muligheder, der er gældende i den enkelte kommune. Der skal således tages hensyn til det forløb, der har været for det nuværende byråd og de overvejelser og holdninger, der gjort sig gældende i det politiske system. Det kan fx dreje sig om overvejelser om ændring i udvalgsstrukturen og en ny vision.

Opfølgningen på arbejdet i det nuværende byråd og udvalg og dermed videregivelse af ideer og erfaringer til det nye byråd/udvalg vil naturligvis være en aktivitet, der gennemføres i 2017, så den kan give mulighed for at indgå i planlægningen af aktiviteterne for det nye byråd/de nye udvalg i 2018.

Der skabes herigennem mulighed for, at det nuværende byråd og de nuværende udvalg kan give ”arven” videre til det nye byråd og nye udvalg i form at forslag til, hvad der har virket rigtig godt i den forgangne periode og hvad der med fordel kunne laves om på. Det kan fx dreje sig om udvalgsstrukturen, de praktiske rammer for det politiske arbejde, samspillet med det administrative system og borgerdialogen.

Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard har sammensat en pakke af forskellige aktiviteter, som vil kunne have interesse for kommunen alt efter behov og udgangspunkt. Det drejer sig om (klik på linket):

Der er lavet en særskilt beskrivelse af de enkelte aktiviteter. Aktiviteterne kan gennemføres enkeltvis eller flere eller alle i sammenhæng alt efter behovet i den enkelte kommune.

Overvejelser vedr. det nye byråd 2018-2021