Værdigrundlag

Værdigrundlag for Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard

 

Nyskabende:

Det visionære og nyskabende er en naturlig del af vores arbejdsform. Det går hånd i hånd med den praktiske realitetssans for, hvad der er muligt. Vi skaber nye muligheder og idéer til løsning af kundens opgaver.

Respekt:

Respekt for det enkelte menneske og dets styrker og svagheder er grundlæggende for os. Gennem at kombinere de forskellige personers styrker mener vi, at de bedste resultater opnås. Vi arbejder ud fra en respekt for den enkelte kundes mål og værdier.

Inddragelse:

Forudsætningen for engagement og trivsel er, at alle relevante personer bliver inddraget samt, at man lader sig inddrage. Det sker gennem en bevidsthed om processen og en erkendelse af samarbejdets betydning. Vores konsulentbistand tager sit udgangspunkt her.

Kvalitet:

Kvalitet er en nødvendighed i enhver proces og opgaveløsning, hvis de involverede personer skal være tilfredse med resultatet. Kvalitet er modstykket til trivsel. Begge dele skal være til stede. Det optimale i enhver proces består i at kunne forøge kvalitet og trivsel samtidig.

Styring:

Styringen er den olie, der skal få alle delelementerne i processen til at fungere sammen. Styringen er vigtig i dagligdagen – hvilket sker gennem en bevidst anvendelse af organisationens værdier - og på et mere overordnet plan – gennem et bevidst valg af struktur og systemer.