Coaching

Mange ledere og medarbejdere oplever et behov for at drøfte konkrete ledelsesmæssige udfordringer eller andre mere eller mindre personlige problemstillinger med personer udenfor ens egen organisation. Det skyldes enten et behov for en uvildig vurdering af situationen, manglende mulighed for at drøfte det med andre i organisationen eller simplet hen bare behovet for et godt råd.

Resultat

Formålet med coachingen kan være:

 • at øge lederens kendskab til egne styrker og svagheder og derigennem sætte lederen i stand til at selv at agere konstruktivt og hensigtsmæssigt i de nye, anderledes ledelsesopgaver, der kommer i forbindelse med strukturreformen
 • at hjælpe den enkelte leder til at lære af situationer og hændelser
 • at drøfte lederens behov for at indgå i netværker samt afklare mulighederne herfor
 • at hjælpe lederen til at forstå den enkelte medarbejders tankegang og handlemåde
 • at hjælpe lederen til at afklare egen situation
 • at hjælpe lederen til at afklare sin holdning og tilgang til konkrete ledelsesmæssige problemstillinger og
 • at sætte lederen i stand til selv at yde coaching overfor egne ledere og medarbejdere

Den konkrete coaching vil typisk have et eller flere af ovenstående formål som udgangspunkt.

 

Metode

Coaching foregår som en individuel sparring og rådgivning til lederen.

Coaching af ledere bygger på følgende forudsætninger:

 • Klare aftaler
 • Frivillighed
 • Aftalt målsætning
 • Gensidig accept: coach – fokusperson
 • Tidsbegrænset forløb
 • Fortrolighed
 • Coachen er neutral

Coaching kan ydes på forskellig vis:

 • Individuelle samtaler
 • Telefonisk konsultation
 • Skriftlig konsultation via mail
 • Opgaver/øvelser vedr. de problemstillinger, der rejses