Human House A/S

Efter mere end 10 års samarbejde indgår H.C. Vestergaard i kompagniskab med Human House A/S.

Kompagniskabet har til formål at styrke begge firmaers profil, hvor samarbejdet primært vil centrere sig om omkring følgende fire opgavetyper:

  • Rekruttering
  • Organisationsanalyse
  • Strategiudvikling
  • Kulturanalyse

I rekrutteringsarbejdet vil fokus for H.C.Vestergaard fortsat være at samarbejde med ansættelsesudvalget fra start til slut i ansættelsesprocessen, hvor Human House bidrager med ekspertise i forhold til personlighedsværktøjer samt test af de enkelte kandidater. Sammen kan vi tilbyde at varetage alle de dele af ansættelsesprocessen, som en given organisation måtte ønske.

Vores kunder vil drage fordel af det nye kompagniskab, når gælder organisationsudvikling. H.C.Vestergaard har specialiseret sig i organisationsudvikling i den offentlige sektor i mere end et årti, hvor Human House har tilsvarende ekspertise i organisationsudvikling i den private sektor. Sammen kan vi bidrage med det bedste fra begge verdener, når vi hjælper og støtter en given organisation i dets udvikling eller forandring.

Når vi beskæftiger os med strategiudvikling, er det med den bedste viden fra både offentlige og private organisationer, og vi det gælder når vi skal planlægge missioner, skabe eller ændre i værdigrundlaget og udforme konkrete handleplaner.

Samarbejdet fortsætter som hidtil mellem H.C.Vestergaard og Human House, når vi arbejder med kulturanalyse, og vi tilbyder derfor stadig en valideret og grundig kulturanalyse, der tager udgangspunkt i Scheins teoretiske forståelse af organisationen med Hofstedes analyseapparat som værktøj.

H.C.Vestergaard og Human House ser med stor begejstring på det nye intensiverende samarbejde, og vi ser frem til at rådgive både kommuner, regioner og offentlige såvel som private virksomheder fremadrettet.