Vores kunder

Vores kunder

Kommuner

 • Konsulentfirmaet arbejder for mere end halvdelen af landets kommuner.
 • I den enkelte kommune arbejder vi for byrådet, direktionen, forvaltningerne, afdelingerne og institutionerne.

Regioner

 • Konsulentfirmaet arbejder for flere af landets regioner

Statslige virksomheder

 • Konsulentfirmaet arbejder for ministerier, styrelser, statslige regioner og statslige virksomheder

Universiteter og højere læreranstalter

 • Konsulentfirmaet arbejder for flere af landets universiteter, professionshøjskoler, musikkonservatorier, gymnasier, erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler m.v.

Øvrige kunder

 • Chefforeninger
 • Faglige organisationer
 • Landsdækkende foreninger
 • Faglige netværk
 • Offentlige og halvoffentlige selskaber
 • Private virksomheder
 • Private personer