Organisationsudvikling

Baggrund

Kravene til den offentlige sektor ændrer sig løbende, og dermed også de vilkår og det grundlag de offentlige organisationer – kontorer, afdelinger eller forvaltninger – fungerer i forhold til.

Der er krav om effektivitet, om omstillingsparathed og om at følge med tiden. Derfor ser man oftere i dag end tidligere organisationsændringer, justeringer eller omstruktureringer. I nogle tilfælde klarer organisationens ledelse selv at stå i spidsen for omstillingsprojekter. I andre tilfælde er det nødvendigt at indhente ekstern bistand til at udrede fordele og ulemper ved forskellige alternativer for en organisations fremtidige struktur.

Der kan være tale om at sammenlægge forvaltninger, om at flytte funktioner fra en forvaltning til en anden – eller om at tjekke, at den nuværende organisation er optimal i forhold til de opgaver, der er.

 

Resultat

Efter et endt organisationsudviklingsprojekt vil den politiske eller administrative ledelse have et forslag til ny struktur, der er gennemarbejdet af konsulenterne i samarbejde med medarbejdere og ledelse fra den pågældende organisation.

Med indstillingen er der konkrete forslag til implementering – hvordan de næste skridt kan tilrettelægges, således at selve organisationsændringen bliver en succes.

 

Metode

H.C. Vestergaard anvender forskellige metoder i organisationsudviklingsprojekter, alt efter hvilken type det drejer sig om.

I mange tilfælde anvendes dog Leavitts model for organisationer, der afspejler en række faktorer, der er indbyrdes afhængige. Faktorerne kan analyseres hver for sig; men de påvirker hinanden, således at konsulent og opdragsgivere skal være opmærksomme på alle forhold i nedenstående figur:

I andre tilfælde vil man med fordel kunne anvende dele af kvalitetsudviklingsmetoden til analyse af den eksisterende organisation.

 

 

 

Fig 1.: Figur for organisationsudvikling

I begge tilfælde vil organisationsudviklingsprojektet blive gennemført i et tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere i den organisation der undersøges. Ofte vil der være nedsat en eller flere arbejdsgrupper, der er behjælpelige med fremskaffelse af faktisk information, og som kan fungere som sparringspartnere i forbindelse med drøftelse af alternativer for den fremtidige organisation.

På et tidspunkt i processen kan der indlægges et udviklingsseminar, hvor en bredere kreds end projektets arbejds- og styregruppe får forelagt de foreløbige resultater af analysen og de foreløbige tanker vedrørende projektets anbefalinger.

Endelig vil et organisationsudviklingsprojekt i anbefalingsdelen ofte indeholde forslag til implementeringsaktiviteter. Det består af konkrete forslag til hvordan organisationen kommer videre når projektet er afsluttet, samt anbefalingerne af, hvorledes det kan gennemføres.

Organisationsudvikling kan opstå som et resultat af en evaluering af organisationen. Konsulentfirmaet har blandt andet gennemført en evaluering af Varde Kommunes organisation, der resulterede i en ændret organisering. Læs mere om denne proces og resultatet heraf i artiklen ”Evaluering i stor stil”, der kan findes under rubrikken artikler.